• ♠Shawkang♣

    awe mito Inokuma-sensei, kkk valeu pelo episodio^^